งานบรรณารักษ์

ที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าก่อ มีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ อยากจะไปดูงานจัง จะติดต่อไปนะค๊ะ
คำตอบ