ไม่ถาม .. แต่จะบอกครับ

Handy
     สวัสดีครับ ... Happy new GotoKnow ครับท่านอาจารย์ .. ไม่ถามครับ แต่จะบอกว่าในหน้าประวัติของท่าน ที่ตัวแดงๆ มีพิมพ์เกินครับ ... " สหวิทยาลัยการ "
คำตอบ
 Computer ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ Handy

 Smile เรียนท่านอาจารย์ Handy

 ขอบพระคุณครับ จะรีบดำเนินการครับ