บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) subject and verb agreement