บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) prisonisation กับผลกระทบต่อนักโทษหญิง