บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) malpighian tubules แมลงสาบจดจำที่อยู่ของมันได้

เขียนเมื่อ
1,404 1