บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) Thailand CONNECT The World: China MICE Commemorative Dinner 2015