บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) TAP [Test analysis program]