บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) Start Up ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร คุณสิทธิชัย ชาติ