บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) Protocol 7 Customs Transit