บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) PLC ครูเพื่อศิษย์ สอนสู่รู้เชื่อมโยง