บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) Organizational Capabilities