บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) KMการผลิตเมล็ดพันธุืข้าวที่แม่เมาะ