บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) Josai University Educational Corporation