บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) Integrated Model and Development