บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์ ประจำวันที่ 9-24 เมษายน 2558