บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558