บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558