บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) Equity,Quality,Efficiency