บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) Duncan McCargo นักวิชาการชาวอังกฤษ