บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) Comment Writing Guideline