บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) 630213, เรียนอย่างประจักษ์ชัด, Visible Learning, Visible Learning for Literacy, เรียนอย่างชัดเจนในเป้าหมาย และประจักษ์ผล, เรียนรู้ ๓ ระดับ, ครูเพื่อศิษย์ สอนสู่รู้เชื่อมโยง, ครูเพื่อศิษย์, สอนสู่รู้เชื่อมโยง, Fisher