บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) 6.5-7 ตามสเกลของโมห์ (Mohs Scale)

เขียนเมื่อ
2,246 8 3