บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) 1.การศึกษาเกี่ยวกับศาสนา – วิธีการศึกษา (RELIGIOUS STUDIES – METHODOLOGY)