บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ...ความรู้สึกดีๆ..ผ่านอักษรสวยๆ...