บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ( ฟังอบรม ) เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิด