บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) …ทุกอย่างสาย…ทุกอย่างช้า…แต่เวลาเดินเร็ว