บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) “ฉันเป็น” นั้นจริง ที่เหลือทั้งหมดคือการอนุมาน

เขียนเมื่อ
127