บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) “ ล้อการเมือง ผ่านกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์แบบสันติวิธี