บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ​FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์ ประจำวันที่ 5-19 กรกฎาคม 2559