บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ​FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558