บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ​​เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 19