บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ​ส่องมุมคิดเยาวชนภาคเหนือ ใช้ค่ายอาสาฯ สะท้อนปัญหาชุมชน