บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomeware