บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ไม่น่าเชื่อว่าพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราอาจจะทำกันจนชิน