บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ให้รอดูวันที่ท่านต้องละโลก ท่านจะยังคงไม่เก็บอะไรไว้ จะเป็นผู้ให้

เขียนเมื่อ
262 4 2