บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ใช้มาตรฐาน KM ISO 30401 เป็นลมส่ง