บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โอกาสที่เกิดกรณีบัตรเขย่ง