บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โรงเรียนบ้านทุ่ง(สภากาชาดอุปภัมป์ 2550)