บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โรคร้ายสำหรับพนักงานออฟฟิศ