บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ