บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560 เรื่อง การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 4