บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงการฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง