บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงการต่อเนื่องระยะเวลา 1 ปี