บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แหล่งปฐมภูมิ(primary source)