บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แล้วสอนว่า...อย่าไว้ใจมนุษย์