บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) และพระองค์ประสงค์สำหรับผู้มีศรัทธา