บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แรงงาน ยากจน ไม่สามารถกักตัว 14 วันได้