บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แพทย์จิตอาสาจาก รพ ปางมะผ้า