บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แผนปฎิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ