บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แผนงานทันตแพทย์ควบคุมการบริโภคยาสูบ